Titlul: Evaluarea potentialului romanesc de cercetare in domeniul
chimiei si elaborarea strategiei nationale de cooperare international


    Metodologia abordata in realizarea acestei baze de date are ca baza clasificarea tematica Science Citation Index Expanded (SCIE), elaborata de Institute of Scientific Information (ISI) si folosita de Web of Science la incadrarea publicatiilor din revistele cotate ISI in categorii de subiecte sau arii tematice.

    Web of Science asociaza fiecarei reviste cotata ISI una sau mai multe arii tematice SCIE in care incadreaza publicatiile respective.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |

----

----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © www.chems.ro